Betingelser

 

Betingelser for leje af huset


 
 • Vis venligst hensyn over for forsamlingshusets naboer, omgivelser m.v. Ingen støjende aktiviteter udendørs efter kl. 24.00. Vinduer og udvendige døre skal ligeledes være lukkede kl. 24.00. Musik stoppes senest kl. 02.00
 • I henhold til forsamlingshusets love, kan ingen personer under 21 år leje Lillering Forsamlingshus. Lejer skal selv være til stede og er ansvarlig for, at arrangementets deltagere er bekendt med samt overholder forsamlingshusets lejevilkår og husorden

LF - Lejevilkår og husorden

Lejevilkår og husorden for leje af Lillering forsamlingshus.

 

Lillering Forsamlingshus

Lejevilkår og husorden

I henh. til forsamlingshusets regler, kan ingen personer under 21 år leje Lillering Forsamlingshus. Lejer skal selv være til stede og er ansvarlig for, at arrangementets deltagere er bekendt med forsamlingshusets lejevilkår og husorden. Lejer skal sikre, at alle overholder disse regler.
 • Ingen støjende aktiviteter udendørs efter kl. 24.00.
 • Vinduer og udvendige døre skal være lukkede kl. 24.00
 • Musik stoppes senest kl. 02.00
 • Huset er til rådighed som anført i lejeaftalen.
 • Hvis nøglen bortkommer, koster det omkodning af samtlige låse efter regning.
 • Lejer er pligtig til at meddele, hvad der evt. bliver ødelagt. Erstatning betales efter gældende priser.
 • Det er ikke tilladt på nogen måde at pynte op med afsmittende materialer eller sætte tape på tapetet.
 • Det er ikke tilladt at kaste ris på gulvet eller at stå på stolene.

Der skal ryddes op efter festen.

 • Alle borde og rulleborde tørres af med en fugtig klud.
 • Store borde stilles til højre for scenen.
 • Små borde stilles i lille sal, som da man modtog huset.
 • Stole stilles i stakke á 8 stk. ved bagvæggen i garderoben.
 • Alle gulve fejes.

I køkkenet:

 • Husk at tænde for opvaskemaskinen i god tid før brug. Se vejledning på opslagstavlen.
 • Alt porcelæn, bestik m.v. skal skylles af og børstes, inden det sættes i opvaskebakkerne, da vandet i opvaskemaskinen genbruges!
 • Servicet tørres og sættes på plads på de afmærkede pladser.
 • Opvaskemaskinen tømmes for vand og rengøres. Se vejledning på opslagstavlen.
 • Fryseskab, køleskab og svaleskabe slukkes, rengøres og efterlades åbne.
 • Ovne og plader rengøres.
 • Skåret glas og porcelæn stilles i vindueskarm.
 • Lejer sørger selv for at bortskaffe tomme flasker.
 • Luk vinduer
 • Luk for gas
 • Luk for varme og udsugning
 • Kontrollér, at vandhaner på toiletterne er lukkede.
 • Evt. lejede snavsede duge kommes i en klar plastiksæk og stilles i køkkenet.

Udenfor:

 • Udenfor fjernes tomme dåser, papir, flag, cigaretskodder m.v. Askekrukker tømmes.
 • Udvendigt lys tændes/slukkes på kontakter t.h. for spejlet i garderoben.
 • Lys ved køkkendør tændes/slukkes af sensor.
 • El-tavlen er bag døren til højre for scenen. Sikringer ligger i en kasse i vindueskarmen.